Hällristning L1967:24 i Stenkyrka 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:24 i Stenkyrka
Foto av Hällristning L1967:24 i Stenkyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Stenkyrka socken i Tjörn kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.008987
Longitud: 11.671623
Lämnings-ID: L1967:24
Riksantikvarieämbetets ID: Stenkyrka 713:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tjörn
Socken: Stenkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/276aa63c-282e-4c93-b216-4175efb6d3b4