Runristning Sm14, L1953:2758 i Väckelsång
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fuþorkhf þorkhf "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Väckelsång socken i Tingsryd kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Väckelsång socken eller Tingsryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.648201
Longitud: 14.909972
Lämnings-ID: L1953:2758
Riksantikvarieämbetets ID: Väckelsång 136:2
Sveriges runinskrifter: Sm14, (Smålands runinskrifter))
Plats: Trottagården, väckelsångs by
Placering: Nordiska museet
Föremål: Sten som varit inmurad i spisel
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Tingsryd
Socken: Väckelsång
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:2758