Runsten U1145, L1942:5463 i Tierps
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir Fasta, fôður sinn, ok þau Gunnþrúðr. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1145, rödaktig granit, ca 2,1 m h, 1,2 m br (N 45cg V-S 45cgÖ) och 0,6 m tj. Ristning på stenens mot SV vända sida. Runhöjd 7-9 cm. : r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiR fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR Ríkr lét reisa stein þenna eptir Fasta, fôður sinn, ok þau Gunnþrúðr. Guð hjalpi hans sálu ok Guðs móðir. RikR let ræisa stæin þenna æftiR Fasta, faður sinn, ok þau Gunnþruðr. Guð hialpi hans salu ok Guðs moðiR."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierps socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m ÖNÖ om landsväg, ca 1,5 m N 25cg V om byväg. /1952"
Vill du se flera runstenar i Tierps socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.266628
Longitud: 17.456389
Lämnings-ID: L1942:5463
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 29:1
Sveriges runinskrifter: U1145, (Upplands runinskrifter)
Plats: Yttrö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierps
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5463