Runsten U1144, L1942:5761 i Tierps
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirfastr ok Hónefr(?)/Hýnifrár(?) ok Hrafn ok Folkbjôrn ok Þórir létu rétta steina eptir Geira, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. Ásmundr risti ok Herjarr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1144, grå-röd granit, ca 1,8 m h, 2, m br (VNV-ÖSÖ), ca 0,25 m tj. Ristning på stenens mot SSV vända sida. Runhöjd: 7-8 cm. Stenen är sprucken och i högra övre delen saknas en ca 0,5x0,9 m st bit. (Förstagångsinventeringen 1952 och revideringsinventeringen 2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierps socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m N 30cg Ö om NV hörnet av kyrkan. Nr 23:1 står rest vid insidan av kyrkogårdsmuren, ca 4 m ÖSÖ om grindöppningen mot bårhuset. "
Vill du se flera runstenar i Tierps socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.299327
Longitud: 17.469679
Lämnings-ID: L1942:5761
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 23:1
Sveriges runinskrifter: U1144, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tierps kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med svarta inslag
Runristare: hiriaR (Hæriarr) (S) och Åsmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierps
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5761