Runsten U1143, L1942:5762 i Tierps
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Klettr(?) ok Bleikr reistu stein þenna eptir Gunnvið, fôður sinn. Hann fór burt með Ingvari. Guð dróttinn hjalpi ônd allra kristinna. Þórir Trani risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1143, mörkgrå stenart 1,70 m h, 1,15 m br (V 30cg N-Ö 30cg S), ca 0,18m tj. Ristning på stenens mot SSV vända sida. Runhöjd: 4-7,5 cm. Ristningen nästan bortnött, fullt synlig endast i stenens övre parti. (Förstagångsinventeringen 1952 och revideringsinventeringen 2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tierps socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tierp 23:2 står även rest på insidan av kyrkogårdsmuren. 0,7 m Ö 30cg S om Tierp 23:1 "
Vill du se flera runstenar i Tierps socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.299326
Longitud: 17.469712
Lämnings-ID: L1942:5762
Riksantikvarieämbetets ID: Tierp 23:2
Sveriges runinskrifter: U1143, (Upplands runinskrifter)
Plats: Tierps kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkblå granit
Runristare: Tore (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Tierps
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5762