Runsten U1142, L1941:5967 i Vendel
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr lét rétta steina eptir Hvíthôfða, fôður sinn. Ásmundr risti ok Vígmarr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1142, röd granit 1,45 m h. Vid basen 0,95 m br och vid toppen 1,05 m br (NNÖ-SSV). Inskriften på den SSV sidan. Runhöjd 4,5-7,5 cm. fastulfr lit rita stino ' abtiR ' huit'haufþa ' fauþur sin ' osmuntr| |risti ['] uk uihmar + FastulfR let retta stæina æftiR Hvithofða, faður sinn. Asmundr risti ok Vigmarr. - - Förstagångsinventeringen 1952: Runsten, bestående avröd granit, 1,45 m h, vid basen 0,95 och vid toppen 1,05 m br, 0,4 m tj. Runstenen är orienterad i Ö 25cg S - V 25cg N med inskrift på den SSV vända sidan. Runorna är 4,5-7,5 cm h och hela inskriften imålad med röd färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vendel socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och sluttning av låg moränförhöjning. Hagmark, betesmark, åkerdunge."
Vill du se flera runstenar i Vendel socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.098184
Longitud: 17.618439
Lämnings-ID: L1941:5967
Riksantikvarieämbetets ID: Vendel 172:2
Sveriges runinskrifter: U1142, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åbyggeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Åsmund (S) och Vigmar (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Vendel
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5967