Runsten U1139, L1943:7140 i Hållnäs
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Húskarl ok Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir Djúrgeir, bróður Húskarls ok son Djúra. En Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q Húskarl ok Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir Djúrgeir, bróður Húskarls ok son Djúra. En Fastþegn reist rúnar þessar þeir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1139, mörk granit, ca 1,75 m hög, ca 0,4 m bred (V 32cg N-Ö 32cg S) och intill 0,7 m tjock. Inskriften befinner sig på de mot N 32cg Ö vända sidan. Runhöjden är 6-7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Huskarl och Djure, fader och son, reste denna sten efter Djurger, Huskarls broder och Djures son. Och Fasttegn ristade dessa runor." Restes 1933. Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hållnäs socken i Tierp kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om SV hörnet av åker, ca 18,5 m N 35cg V om åkerhörn. Se skiss i inventeringsboken. Ca 21 m Ö 24cg S om och vinkelrätt ut från gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Hållnäs socken eller Tierp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.535267
Longitud: 17.831904
Lämnings-ID: L1943:7140
Riksantikvarieämbetets ID: Hållnäs 121:1
Sveriges runinskrifter: U1139, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängvreta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Svartgrå gnejsgranit
Runristare: Fasttegn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Tierp
Socken: Hållnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7140