Runristning Vg219, L1961:7639 i Tibro
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jésús. Guð. Skjôldulfr, hann gaut mik, ok Magnús. Ok Bjôrn skar mik, prófastr er hann. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Kyrkklocka från 1200-talet med runinskrift (Vg 219), skriftebandet är 5 cm brett. Inskriften återfinns på den lilla klockan (tillverkad av malm, 65-78 cm hög och 67 cm i diameter) i Kyrkefalla kyrka. Kyrkan uppfördes 1838 och klockan tros härstamma från den numera rivna romanska kyrkan som tidigare stod på platsen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Jesus, Gud. Sköldulv, han göt mig, och Magnus. Och Björn skar mig; prost (är) han.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tibro socken i Tibro kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I tornet på Kyrkefalla kyrka."
Vill du se flera runstenar i Tibro socken eller Tibro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408248
Longitud: 14.184478
Lämnings-ID: L1961:7639
Riksantikvarieämbetets ID: Tibro 63:1
Sveriges runinskrifter: Vg219, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Tibro
Placering:
Föremål: Kyrkklocka
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tibro
Socken: Tibro
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7639