Runsten L1967:2867 i Tanum ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Kallebystenen
Foto av Runsten L1967:2867 i Tanum
Foto av Runsten L1967:2867 i Tanum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěrawijan haitinaz was. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2.1 m h och 1.6 m br (√Ė-V) och 0.35 m tj vid basen och 0.15 m tj upptill. Runh√∂jd, 0.12-0.2 m l. Ristningen vetter mot SV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NN√Ė om landsv√§gen E6 (VNV-√ĖS√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.716404
Longitud: 11.333263
Lämnings-ID: L1967:2867
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 576:1
Sveriges runinskrifter: BoKJ61
Plats: Kalleby
Placering: Vid vägkanten mitt emot Tanums kyrka.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Kallebystenen
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8f74f31e-b150-4adc-8cfb-2ee53120d3ea