Runristning L1969:7117 i Kville
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, liggande, 1,35x0,9 (SV-NÖ), 0,4-0,55 m tj, granit. På den plana ovansidan är 5 runor ristade, se skiss i inskannat bokuppslag. Runhöjd 16 cm. Stenen låg tidigare invid vägen varifrån den flyttats 2 m."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränmark. Skogsmark, f d bete."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m SV om körväg."
Vill du se flera runstenar i Kville socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.604848
Longitud: 11.449882
Lämnings-ID: L1969:7117
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 648:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:7117