Hällristning L2020:110 i Svenneby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, figurristning, dubbellinjigt skepp med bemanningsstreck, ca 1,35 m l. Belägen på en vittrad, vattenöversilad, SSO-sluttande häll, 1 m SV om vägknat till grusväg. Fler hällristningar kan finnas under vägen. "
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svenneby socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S- till SO-sluttande hällmarker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om vägkant till grusväg."
Vill du se flera runstenar i Svenneby socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.535647
Longitud: 11.312138
Lämnings-ID: L2020:110
Riksantikvarieämbetets ID:
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Svenneby
Riksantikvarieämbetets information: » L2020:110