Hällristning L1970:8181 i Bottna 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:8181 i Bottna
Foto av Hällristning L1970:8181 i Bottna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bottna socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.50504
Longitud: 11.372259
Lämnings-ID: L1970:8181
Riksantikvarieämbetets ID: Bottna 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Bottna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0d37c946-d1c7-4322-ad11-5785bbddb93f