Hällristning L1969:9315 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,50x1,10 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, ca 12 linjer och fragment, samt 32 skålgropar. Skeppen är 25-36 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, 2 är upp och ned, under det 3:e, vittrade. Människofiguren är 11 cm l, med lyfta armar. Linjerna och fragmenten är 8-75 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,2-0,8 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, mycket sliten, främst i nedre delan, och delvis mycket vittrad häll. Arkiv vittring. N om hällristningen är sentida ristningar bestående av 9-12 cm h bokstäver: KN, AK och N. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5227) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I socken-och kommungräns. I vägkant. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.848823
Longitud: 11.293919
Lämnings-ID: L1969:9315
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 206:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9315