Hällristning L1969:9254 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,8x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 9 skepp, 3 linjer och 5 skålgropar. Hällristningsyta (A), 3,53x1 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 2 linjer och 5 skålgropar. Skeppen är 26-51 cm l, 4 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 3 av dubbellinjetyp, alla med bemanningsstreck, varav 2 med spantstreck. Linjerna är 8-22 cm l, böjda. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på närmast lodrät, NÖ-sluttande, mycket lätt vittrad granithäll. 4,6 m SV om yta (A) är: Hällristningsyta (B), 0,70x0,40 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 linje. Skeppen är 13-45 cm l, 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp med två bemanningsstreck. Linjen är 12 cm l, Över och NÖ om hällristningen är sentida ristningar bestående av 12 cm h bokstäver: HAL, EAL och OA. Belägen på mycket brant NÖ-sluttande granithäll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5228) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är 36 m SSV om åkerhörn. 1,5 m SÖ om åkerkant. På mycket brant häll. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.829947
Longitud: 11.309825
Lämnings-ID: L1969:9254
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 423:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9254