Hällristning L1969:9118 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,25x3,40 m (NNV-SSÖ), bestående av 29 skepp, 3 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 fotsula, ca 20 linjer och fragment, samt 30 skålgropar. Skeppen är 23-122 cm l, enkellinjetyp, varav 25 med bemanning, 3 med människofigurer, övriga med med bemanningsstreck. Människofigurerna är 9-46 cm l, varav 1 större med svärd och vader, 1 mindre enklatre typ och 1 med bara underkropp, överkroppen bortvittrad. Djurfigurerna är 22-24 cm l, hästliknande, med två ben. Fotsulan är 26x10 cm st, konturhuggen. Linjerna och fragmenten är 6-27 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande granithäll med delvis ovittrade partier, delvis mycket vittrade partier. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5227) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV om väg. 8,6 m NV om gränsrör. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.849618
Longitud: 11.294822
Lämnings-ID: L1969:9118
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 205:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9118