Hällristning L1969:9108 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,80x1,75 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 1 T-formad figur och 2 skålgropar. Skeppen är 51-78 cm l, 1 av enkellinjetyp med glesa bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med täta spantstreck, men utan bemanning. Människofigurerna är 16 cm l, med två resp. 1 lyft och med korta fallos. Den T-formade figuren är 13 cm l. Skålgroparna är 5-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Två av de tidigare registrerade skeppen är ett längre skepp. Figurerna grunt inhuggna. Belägen på SÖ-sluttande, vittrad häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5227) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,5 m ÖSÖ om Raä nr 426:1 "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.838281
Longitud: 11.281034
Lämnings-ID: L1969:9108
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 426:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9108