Hällristning L1969:6574 i Kville 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:6574 i Kville
Foto av Hällristning L1969:6574 i Kville
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällrsitning, 1,1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. För närmare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.602212
Longitud: 11.336471
Lämnings-ID: L1969:6574
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 112:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ae28cd2b-2186-4af2-bd18-032feeb34b44