Hällristning L1969:5991 i Kville 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:5991 i Kville
Foto av Hällristning L1969:5991 i Kville
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,33 m (Ö-V) bestående av 3 skepp, 25-32 cm l, varav ett bemannat; 2 människofigurer, 13-15 cm h, varav en saknar underdel och 1 skålgrop, 2,5 cm diam och 0,1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot S sluttande, skrovlig häll och på kanten mot större lutning. På i betesmark uppstickande bergknalle."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om Raä nr 218:1. 9 m N om kraftledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.550451
Longitud: 11.303306
Lämnings-ID: L1969:5991
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 218:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/61d5637c-a517-407b-9d3d-11101a64bb1e