Hällristning L1969:5861 i Kville
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2 m (N-S) bestående av 7 skepp, 22-51 cm l och 8 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj. 7 av skålgroparna nertill bildar en rad (NÖ-SV). Figurerna otydliga p.g.a. vittring."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot S sluttande, vittrad häll i barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om gärdsgård/ägogräns mot Hamn, mätt från en punkt som ligger 13 m N om gamla landsvägen."
Vill du se flera runstenar i Kville socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.550768
Longitud: 11.304019
Lämnings-ID: L1969:5861
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 212:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:5861