Hällristning L1969:5448 i Kville 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:5448 i Kville
Foto av Hällristning L1969:5448 i Kville
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.616971
Longitud: 11.316767
Lämnings-ID: L1969:5448
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9c4a9042-5dd9-44c5-ba99-b220daf69ab3