Hällristning L1969:5116 i Kville
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12x2 m (ÖSÖ-VNV) bestående av minst 3 skepp, 2 människofigurer samt skålgropar. Skeppen är 46, 57 resp. 67 cm l. Det minsta skeppet, som är beläget på ristningsytans västligaste del, är upp- och nedvänt. På detsamma står en påbörjad mansfigur. Invid och till vänster om den påbörjade mansfigurer är en fullständig mansfigur. Denna är 35 cm h, phallisk och beväpnad med svärd. Strax ovan om ett av skeppen är ett modernt borrhål. Ristningen är delvis otydlig. Ett av skeppen, det längst till höger, är dock tydligt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kville socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot ÖNÖ sluttande släta hällar, mot bäcken."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m V om bäckkrök. 5 m NNV om ägogräns (gärdsgård)."
Vill du se flera runstenar i Kville socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.575116
Longitud: 11.353319
Lämnings-ID: L1969:5116
Riksantikvarieämbetets ID: Kville 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Kville
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:5116