Hällristning L1969:4248 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,45x1,60 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 10 vagnsfigurer, 1 djurfigur, 5 cirkelfigurer, 8 linjer och fragment, samt 20 skålgropar. Skeppen är 12-75 cm l, 3 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck, fragmentarisk; 2 av dubbellinjetyp, med spant- och bemanningsstreck; 3 med helt uthugget skrov, utan bemanning. Vagnsfigurerna är 11-27 cm l, 6 är fyrhjuliga, 4 är tvåhjuliga. Vagnarna har "skålgropshjul" eller skivhjul. / av vagnarna har enkelt ristade dragare. Djurfiguren är 26 cm l, fyrbent och med treflikig svans. Cirkelfigurerna är 10-37 cm diam, den största bestående av fem koncentriska cirklar runt en mittpunkt. Yttre cirkeln har korta strålar, ca 2-3 cm l. halva figurern borta p.g.a. avspjälkad yta. 1 sex-ekrigt hjul med mittpunkt; 2 fyr-ekriga hjul, sammanbundna med en 5 cm l linje, "hjulpar"; samt 1 ring. Linjerna och fragmenten är 5-14 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, 2 av skålgroparna är sammanbundna med en 15 cm l linje; 1 av skålgroparna har fem mindre utskott, 1,5-2,5 cm l, "Stjärna". Belägen på NV-sluttande, delvis mycket brant, mycket lätt vittrad häll, med exfoliationsskador överst på hällen vid den större cirkelfiguren. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5228) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,7 m V om V-hörnet på uthus. "
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.829268
Longitud: 11.309976
Lämnings-ID: L1969:4248
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 209:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:4248