Hällristning L1969:4098 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,80x0,65 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 46-60 cm l, alla äro dubbeldäckade samt med täta bemanningsstreck. 1,5 m NNV från nedersta skeppet finnes 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,2 cm dj. Ristningen tämligen vittrad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot ÖNÖ 10 grader sluttande ljus häll i blandskog gränsande mot åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SÖ från skogsudde i åker. 0,5 m SV från åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Lur socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.847873
Longitud: 11.293857
Lämnings-ID: L1969:4098
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 207:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:4098