Hällristning L1969:3806 i Lur 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3806 i Lur
Foto av Hällristning L1969:3806 i Lur
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,26x0,23 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 126 cm l, dubbellinjetyp, med spantstreck. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på vittrad, NÖ-sluttande häll. På NÖ delen är en aktiv vittringsskada. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5228) Äldre beskrivning, se skannat dokument"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lur socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På NÖ delen av åkerholme, 10x6 m (ÖNÖ-VSV). "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.834154
Longitud: 11.320364
Lämnings-ID: L1969:3806
Riksantikvarieämbetets ID: Lur 210:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Lur
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7916115c-4fa6-44e0-8c31-1bdd166679c4