Hällristning L1968:7890 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,25x4,25 m, bestående av 4 skepp, 40 människofigurer, 3 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 1 komplicerad nätfigur, 6 obestämbara figurer och 80 älvkvarnar. Ristningen domineras av en i centrum belägen, svårtolkad nätfigur samt NNV därom befintlig spindel. En cirkel är koncentriskt spiralformad och en är ett fyrekrat hjulkors. Bland övriga figurer kan särskilt nämnas en plöjarscen bestående av 2 oxar som drar en plog med en människa bakom. En av de obestämbara figurerna ser ut som ett stort deformerat och ofärdigt hjul med ekrar. De flesta älvkvarnarna är inordnade i större grupper inom ristningsytans lägre liggande delar. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSÖ om SÖ hörnet av en ekonomibyggnad vid Finntorp.Ristningens N hörn ligger ca 7 m S om SV hörnet av ekonomibyggnad."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705284
Longitud: 11.324268
Lämnings-ID: L1968:7890
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7890