Hällristning L1968:7855 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7855 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7855 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.5x0.7 m (N-S), bestående av 1 skepp, och 18 Älvkvarnar.Skeppet är 25 cm l och otydligt.Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0.2-1.0 cm dj.På en häll 16 m NNV om ristningen är två stora hålor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande, fuktig häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m NNV om RAÄ-nr 166 och 8 m SV om kant av brukningsväg som löper parallellt med kant av åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.710415
Longitud: 11.322169
Lämnings-ID: L1968:7855
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 167:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/686580e2-c842-4fb1-9d92-6a138c0eb02a