Hällristning L1968:7854 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,8x1,35 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 1 fragment av skepp och 9 älvkvarnar. Skeppen, varav två belägna överst på ristningsytan, är 50-60 cm l, enkellinjiga och har uppåtsvängda förstävar. Aktern på ett av skeppen bär upp en ca 55 cm l stake, som möjligen kan vara en isräffla. Ett skepp har sju bemanningsstreck och vittringsskador på mitten. Älvkvarnarna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll i vattenöversilat område. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4.8x1.35 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppen, varav två belägna överst på ristningsytan, är 50-60 cm l, enkellinjiga och har uppåtsvängda förstävar. Aktern på ett av skeppen bär upp en ca 55 cm l stake, som möjligen kan vara en isräffla. Ett skepp har sju bemanningsstreck och vittringsskador på mitten. Älvkvarnarna är 3.5-5 cm diam och 0.5-1.0 cm dj. Ristningen belägen på SSÖ-sluttande häll i vattenöversilat område. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m NNV om RAÄ-nr 66."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685689
Longitud: 11.330637
Lämnings-ID: L1968:7854
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 67:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7854