Hällristning L1968:7853 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,18x1,55 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurliknande figur, 2 streck och 2 skålgropar. Skeppen är 25-36 cm l, varav 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 3 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck och 1 med helt uthugget skrov, med bemanningsstreck och hästhuvudformade stävar. Människofiguren är 13 cm l. Den djurliknande figuren är 22 cm l. Strecken är 14 cm resp. 23 cm l. Skålgroparna är 3,5 cm resp. 5 cm diam och 0,3 resp 0,5 cm dj. Beskrivningen uppdaterades och geometrin flyttades ca 25 m mot NNÖ i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Hällristning, 4x1 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 1 liten man, 1djurliknande figur, några otydliga streck och 2 älvkvarnarDet största skeppet är 35 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på slät och vagt SSÖ-sluttande granithäll, vattenöversilad. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SSV om RAÄ-nr 7."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.699513
Longitud: 11.336273
Lämnings-ID: L1968:7853
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7853