Hällristning L1968:7806 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 11,5x4 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, 2 djurfigurer, 2 människofigurer, 2 slingor, 2 streck samt 23 älvkvarnar. För detaljerad beskrivning, se äldre beskrivning. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristningsområde, 12x2 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningar, redovisade på separata undernummer. Hällristning, ca 3.4x1.25 m (NÖ-SV), bestående av 15 skepp, 2 djurfigurer, 1 människofigur, några obestämbara figurer samt ett 15-tal älvkvarnar. Det största skeppet, 130 cm l, är starkt skadat. De övriga är 20-30 cm l. Flera av dem är skadade. Ristningen belägen på SV-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna. På samma häll, längre mot NV är: Hällristning, bestående av 5 skepp, 5 streck och 20 älvkvarnar. Skeppen är 14-28 cm l. Strecken är 1-7 cm l. Älvkvarnarna är 3.5-7 cm diam och 0.2-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om NV hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.687058
Longitud: 11.33562
Lämnings-ID: L1968:7806
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7806