Hällristning L1968:7803 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,42x0,6 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar. Skeppen är 28-41 cm l, varat 1 av enkellinjetyp utan bemanningsstreck och 2 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är 10-14 cm l. Skålgroparna är 3,5 cm diam och 0,5-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, normalvittrad granithäll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,7x1,7 m, bestående av 3 skepp och 1 älvkvarn. Det största skeppet är 40 cm l (NNV-SSÖ)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande granithäll i skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m NNV om RAÄ-nr 9:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700162
Longitud: 11.335692
Lämnings-ID: L1968:7803
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7803