Hällristning L1968:7802 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp (17-50 cm l), 1 människofigur (ryttare), 6 djurfigurer (13-30 cm l) varav en bock och en häst med ryttare, 2 övriga figurer (6-15 cm l) samt 9 älvkvarnar. Två av de större skeppen är placerade jämsides i en rad. Ett av de övriga är placerat mitt ovan till höger och det fjärde och rakt under de båda i rad placerade skeppen. Samtliga skepp är enkellinjiga med bemanningsstreck och 3 har dubbla spiralstävar. De övriga 2 skeppen är små och otydliga. Ryttaren håller ett spjut ovanför huvudet. Två av djurfigurerna är 25 cm l, fyrfotadjur med lång svans (hästar) ställda mot varandra på 50 cm avstånd. En enkelt huggen hästliknande djurfigur står i det nedersta skeppet. Älvkvarnarna är 2-5,5 cm i diam. Ristningen belägen på brant stupande häll ca 1 m nedanför torvkant ovanpå hällen. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.1x0.6 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 42-50 cm l. Två av dem är placerade jämsides i en rad. Ett av de övriga är placerat mitt ovan till höger och det fjärde och rakt under de båda i rad placerade skeppen. Älvkvarnarna, är 5 cm diam och 0.5 cm dj och placerade snett till höger nedanför det nedersta skeppet. Ristningen belägen på övre delen av starkt sluttande 60 graders bergyta. 2 m S därom är: Hällristning, bestående av 2 djurfigurer. Dessa är 25 cm l, fyrfotadjur med lång svans (hästar) ställda mot varandra på 50 cm avstånd. Ristningen belägen på brant stupande häll ca 1 m nedanför torvkant ovanpå hällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 11 m NV om NV ändan av dike, beläget mellan åkrar, ca 9 m V om åkerkant mätt från en punkt på denna, som ligger 9 m V om ovannämnda dike mellan åkerkant och berg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685678
Longitud: 11.340532
Lämnings-ID: L1968:7802
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7802