Hällristning L1968:7797 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 4,25x1,70 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor och 2 skålgropar. Skeppen är 25-57 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning, 1 av dubbellinjetyp med höga stävar och utan bemanning, samt 1 med helt uthugget skrov, med bemanningsstreck och höga inåtböjda stävar. Fotsulorna är 26x17 cm st, helt uthuggna, parställda och delvis ihophuggna. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan lågt uppstickande mycket vittrad men slät häll, med svaga sluttningar mot Ö och S. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5223) Äldre beskrivning: Hällristning, 4.3x1.3 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor och 1 älvkvarn. Skeppen är 27-62 cm l, Fotsulorna är 24 respektive 26 cm l och Älvkvarnen är 6 cm diam. Belägna på 4-8 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skrovlig häll, sluttande mot Ö-S."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,50 m SSV om museets NV-hörn. 3,5 m V om museets gavel."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701101
Longitud: 11.340395
Lämnings-ID: L1968:7797
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 147:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7797