Hällristning L1968:7788 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2x 1.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp. Det tydligaste, beläget på hällens nedre del, är 45 cm l och försett medtre bemanningsstreck. De andra skeppen är mindre och inte lika tydligt framträdande.3.5 m SÖ om nr 1 är2) Hällristning, 2x 0.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 otydlig fotsula och 5 älvkvarnar, varav två otydliga.Skeppet är 0.3 m l.Den största älvkvarnen, belägen 0.93 m nedanför skeppet, är 4 cm diam och 0.5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedre delen av NNÖ-sluttande bergparti. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m SSV om skogsväg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700069
Longitud: 11.328311
Lämnings-ID: L1968:7788
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 3:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7788