Hällristning L1968:7768 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, varav 2 otydliga, 6 människofigurer varav en plöjare med årder och tre yxbärare samt 3 älvkvarnar. Av skeppen är det längsta 89 cm l, beläget på ristningsytans nedre del. Ett skepp, 4 cm och med 7 bemanningsstreck är delvis otydligt och ligger med sin för ca 15 cm bakom och rakt uppåt riktat från en mindre mansfigur, som finns till höger om den stora yxbäraren. Plöjaren i den övre, SSV delen av ristningsytan är 50 cm l och 10-24 cm h. Djuret är möjligen en häst. Tre människofigurer är helt uthuggna och bär yxa. Den näst största, 89 cm l, har både yxa, svärd och spjut. Av älvkvarnarna är den största 7 cm diam och 1 cm dj, belägen på hällens översta del. Ristningen belägen på 15-20 graders ÖNÖ-sluttande sprickig häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691963
Longitud: 11.32654
Lämnings-ID: L1968:7768
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7768