Hällristning L1968:7765 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,1x2,2 m (NÖ-SV), bestående av 21 skeppsfigurer, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1 fotsula, 1 spårstämpel, 1 slingfigur, 13 obestämbara figurer, 11 avlånga fördjupningar och 13 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 19-64 cm l, varav 7 är enkellinjiga, 4 är enkellinjiga med bemanningsstreck, 3 är dubbellinjiga, 3 är dubbellinjiga med spant, 1 är trelinjigt med spant och 3 skepp är helt uthuggna. Djurfiguren är 34 cm l och linjehuggen med fallos och hornkrona. Spårstämpeln är hästskoformad och 5 x 5 cm st. De avlånga fördjupningarna, varav 8 är i en rad, är 5-8 cm l, 2-4 cm br och 0,5-1 cm dj. Slingfiguren är 28 cm l och 20 cm br. De obestämbara figurerna är fragmentariska och 4,5-30 cm l. Älvkvarnarna är 2-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.5x1.75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av skepp m.m. Ristningen belägen på SV-sluttande häll. Enligt rapport grävdes ett schakt i avsikt att finna spår av mänsklig aktivitet i anslutning till hällen. Inga spår påträffades. Strax N om hällen grävdes en grop för skyltfundament där 2 avslag av kvarts påträffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Högre upp på samma häll som RAÄ:nr 75:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689013
Longitud: 11.325225
Lämnings-ID: L1968:7765
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 76:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7765