Hällristning L1968:7762 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 0,7x0,5 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 skålgrop och 1 otydbar figur. Skepp, 26 respektive 29 cm l, varav det minsta är enkellinjigt utan bemannisngsstreck. Det andra skeppet är helt uthugget med 7 bemanningsstreck och djurhuvudformade stävar. Människofigur, 25 cm h, helt uthuggen. Skålgrop, 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Otydbar figur, Y-formig 20x7 cm. (RAÄ dnr 3.4.2-2346-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 0,7x0,5 m, bestående av 2 skepp, 1 svårtydbar figur samt 1 älvkvarn. Skeppen är 24 respektive 27 cm l. Den svårtydbara figuren är ca 19 cm l. Älvkvarnen är ca 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. Skiss, se inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV delen av ett 15 gradigt SÖ-sluttande berg, 1,25 m S och järnfäste i berg. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.690047
Longitud: 11.327895
Lämnings-ID: L1968:7762
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 106:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7762