Hällristning L1968:7761 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7761 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7761 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.0x2.5 m, bestående av: 5 skepp, 8 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 hjul och 26 Älvkvarnar.Skeppen är 30-109 cm l, varav tre bemannade är av enkla typen. Ettav dem har fint uppåtböjda stävar, 52 cm l.Människofigurerna, 12-28 cm l varav 2 deltar i varsin plöjning, enrider, en står i skepp och fyra är fristående. Alla är vapenlösaoch icke-falliska.5 fyrfota djur, 21-36 cm l, varav fyra drar plogar ochett har ryttare.1 hjul, 25 cm diam, fyrekrigt och ligger längst ned på hällen.26 Älvkvarnar, 2.0-7.5 cm diam och 0.1-0.9 cm dj, vilka ligger spridda över hela ristningsytan. Den ovanligt stora, 7.5 diam är belägen på S delen. Samt en del otydliga streck.Skiss i inventeringshandlingarna.Längst upp i V finns ett borrhål och på N delen bokstaven A. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande häll, belägen på berg. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Krokholmen. 75 m Ö om torpstuga på åkermark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.710167
Longitud: 11.324478
Lämnings-ID: L1968:7761
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 165:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a4f2046f-a44e-4754-a3fe-8a6b617f3642