Hällristning L1968:7758 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7758 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7758 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10,3x8,7 m (Ö-V), bestående av ca 18 skepp, ca 17 människofigurer, 2 vagnar, 1 oxpar minst 3 andra djurfigurer, 1 hjulkors, 1 plöjningsscen, 2 ringar, 1 plog, några otydliga figurer och linjer samt ca 80 älvkvarnar. Skeppen är 15-60 cm l. Det största skeppet finns högt uppe på ristningen. Människofigurerna är 20-44 cm l. En av dem är en voltigör, 40 cm l. Två av de största, 40 respektive 44 cm l, bär var sitt sekundärt inhugget spjut, 77 respektive 80 cm l. Ursprungligen har båda burit en yxa eller klubba i den lyfta högerhanden. Vagnen, ca 50 cm l, är grunt huggen och mycket otydlig och finns invid ett övertorvat parti i ristningsytans övre del är. Den kringelliknande figuren är 16 cm l. Älvkvarnarna är i allmänhet 1,5-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. 26 av de mindre är samlade i fyra parallella rader ovanför den högre uppåtsträckte fyrfingrade handen på en stående människofigur, ca 37cm h. Belägna på 40-50 grader lutande häll. Skiss, se inventeringshandlingarna, se skannat dokument.."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Starkt NÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16-17 m ÖNÖ om Ö delen av stora aspeberget (RAÄ-nr 12:1). Ca 16 m SSÖ om bygränsen till Tuvene, räknat från en punkt som ligger 14 m VSV om bron över ån."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69531
Longitud: 11.33955
Lämnings-ID: L1968:7758
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 120:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7d633d3b-655b-487b-8211-47b726abc851