Hällristning L1968:7757 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,10x0,75 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 3 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 krökt linje och 3 skålgropar. Skeppen är 30-42 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 2 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck och 1 delvis helt uthugget, delvis dubbellinjetyp, utan bemanning. Människofigurerna är 25-30 cm l, varav 2 pilbågeskyttar med konturhuggna kroppar och svärd i bältet och 1 med helt uthuggen kropp. På det senare är fötterna huggna, men benen inte gjorda. Den helt uthuggna människofiguren och en av bågskyttarna är mycket tunt huggna. Djurfigurerna är 13-27 cm l, varav 2 med helt uthuggna kroppar, 1 med linjekropp, alla med fyra ben. Den krökta linjen är 20 cm l. Skålgroparna är 2,5-3 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Beskrivningen uppdaterades och geometrin flyttades drygt 12 m mot SSV i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 4,5x1,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, varav tre otydliga, 2 bågskyttar, 3 djur samt 3 otydliga älvkvarnar. Det tydligaste skeppet, beläget på hällens S del, är 40 cm l. Den tydligaste bågskytten är 25 cm h och beväpnad med ett doppskoförsett svärd. Båda bågskyttarna är belägna på hällens N del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande delvis slät häll med vattenrinning i SSÖ. Skogsmark"
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.699763
Longitud: 11.336521
Lämnings-ID: L1968:7757
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7757