Hällristning L1968:7754 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.20x0.20 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp samt 1älvkvarnSkeppen är 25 cm l och starkt vittrade.Älvkvarnarna är 4.5 cm diam och 0.3 cm dj.Skiss i inventeringshandlingarna.12 m VSV om nr 1 är2) Hällristning, 65 x 30 cm (SV-NÖ), bestående av 2 fyrfota djurfigurer. Dessa är 55 respektive 23 cm l. Belägna på, vattenöversilad, närmast plan, 15 grader sluttande, häll. SÖ om ristningen börjarhällen att slutta. Figurerna är grovt huggna.För grov skiss, se inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.682278
Longitud: 11.32735
Lämnings-ID: L1968:7754
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 130:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7754