Hällristning L1968:7751 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,15x1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 26-99 cm l, med helhuggna skrov, det större skeppet med höga stävar och bemanningsstreck, men skadat av aktiv exfoliation. Den tidigare registrerade skålgropen är en naturbildning/vittring. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄdnr. 3.4.2-66-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,2x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 otydlig linje samt 1 otydlig och osäker älvkvarn. Skeppet är 80 cm l (NV-SÖ) och delvis skadat genom avflagning. Den otydliga linjen, belägen 0,9 m ovanför skeppet, är 26 cm l. Kan möjligen vara ett påbörjat skepp. Den osäkra älvkvarnen är 2-3 cm diam. Kan vara en naturbildning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande granithäll i vattenrinning i kant av skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.700826
Longitud: 11.336753
Lämnings-ID: L1968:7751
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7751