Hällristning L1968:7704 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 cirkelfigur och 5 älvkvarnar. Skeppet är 48 cm l, dubbellinjigt, med ett spantstreck och en uthuggen yta på den översta linjen. Människofiguren är 19 cm l, av streckgubbetyp med uthuggen kropp och stående i adorantställning. Ringfiguren är 8 cm i diam. Älvkvarnarna är 2,5-5,5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. Ristningen belägen på högre liggande 30 graders NÖ-sluttande häll på vattenöversilat ställe. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1x0.5 m (VSV-ÖNÖ), bestående av 1 skepp, 1 oregelbunden figur och 2 älvkvarnar. Skeppet är 48 cm l. Älvkvarnarna, 4 respektive 5 cm diam och 0.5 cm dj, är belägna invid varandra inom ett 13 x 8 cm st område. Den största är belägen ovanför den mindre. Ristningen belägen på högre liggande 30 graders NÖ-sluttande häll på vattenöversilat ställe. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m S om Raä nr 85:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69568
Longitud: 11.335962
Lämnings-ID: L1968:7704
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 85:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7704