Hällristning L1968:7703 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7703 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7703 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 11,1 x 4,1 m (SSV-NNÖ), bestående av 21 skepp, 16 människofigurer, 2 benpar, 5 djurfigurer, 5 fotsulor, 1 trädliknande stege, 11 otydbara figurer samt 44 skålgropar. Skeppen, 30- 7 cm, varav 9 enkellinjiga och 12 dubbellinjiga. Av de enkellinjiga skeppen är 4 prickhuggna och 3 är en enkel linje. 3 har inåtvända stävar. Av de dubbellinjiga skeppen har 4 inåtvända stävar, 3 har uppåtvända stävar och 4 har hästhuvudstävar. 9 har en kölförlängning och 3 har en stabilisator aft. 4 skepp har 2-9 spant varav ett är fördelad i 3 gruppar av 3 spant. 6 skepp har bemanningsstreck och 2 har människofigurer ombord. Det största skeppet har 10 människofigurer ombord varav 9 knäböjda och 1 stående. 2 knäböjda figurer håller en paddel, 1 har en böjd linje som kan vara en lur. Det andra skeppet har 7 människofigurer, varav 2 fragmentariska, 4 knäböjda varav 3 med paddel samt 1 stående med en yxa. Flera skepp är fragmentariska. Människofigurer, 28 - 125 cm l, varav 3 med kroppen som ett cirkelkors, 4 med kroppen som en ring samt 3 med rund helt uthuggna kroppar. 10 har svärd varav 1 med v-formig dopsko. 4 är falliska, 11 har mask, 9 är utan armar och 4 har pil och båge, av dessa 2 som är 108 resp 125 cm l. De är placerad mittemot varandra. En av dem har en fotsula i kroppen. På ytan finns 2 brudpar, varav en bestående av en kvinna med hästsvans och en man med kroppen som ett cirkelkors. Båda är utan armar. Det andra brudparet består av en man utan armar med mask och en rund kropp med 3 små skålgropar i den. "Kvinnan" har mask, men ingen hästsvans och står i adorantställning med 5 fingrar på varje hand. En del människofigurer är grundhuggna och fragmentariska. Ett av benparen är placerade strax under ett av djuren. Djurfigurer, 21-34 cm, varav 2 med 2 ben och 3 med 4 ben. Djuren med 2 ben har horn och står mittemot varandra mellan de 2 största människofiguren. Av de djur med 4 ben har 2 öron varav en lång och böjd, de kan eventuellt vara horn. Ett fyrbenta djur har en skålgrop 8,5 cm diam där huvud ska finnas och en har en oval kontur huggen figur (fotsula?) där huvud ska finnas. Fotsulor, 21-27 cm, varav 2 helt uthuggna med tvärlinje, 2 är i kontur med tvärlinje varav en med skålgrop i hälen. En fotsula är sammanhuggen med en av de stora människofigurerna. Skålgropar, 3 - 8,5 cm diam och 0,3 - 0,7 cm dj. De otydbara figurerna består av linjer 6-29 cm, en oval 14x10 cm huggen i kontur, en horisontal linje med skålgrop i högra änden och centralt genomskuren av en böjd vertikal linje (15x13 cm), en böjd linje med öron som kan tolkas som en orm eller en påbörjad djurfigur, samt en trädliknande stege 33x18 cm bestående av 2 vertikala linjer, förbunden med 4 tvärlinjer. Den vänstra vertikala linjen har 7 utskjutande linjer som är kortare mot botten. (RAÄ dnr 3.4.2-2348-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, ca 11.1 x 4.1 m (SSV-NNÖ),bestående av 15 skepp, 20människofigurer, 5 fotsulor, 5 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 5 lösa ben 1 trädliknande stege samt en del streck och otydligheter.och30 Älvkvarnar.Skeppen är 30-90 cm l. I två av dem är knäböjande adoranter.Människofigurerna är 10-123 cm h. Av dessa är två stora bågskyttar, 117 respektive 123 cm l och ett 1 brudparFotsulorna är 26 cm l varav två i par och en ensamAv de lösa benen är två i par.Linjerna är 10-30 cm l. En av dem har ett revbensliknande utseende.Älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.7 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ-sluttande häll. Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 110 m NNV om Hagarna. 55 m NV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.713953
Longitud: 11.364719
Lämnings-ID: L1968:7703
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/87da3fa3-1d6f-4f7b-b283-2d73644fc004