Hällristning L1968:7702 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 spjutbärande man, 1 fyrekrigt ringkors och 18 älvkvarnar. Skeppet är 39 cm l och enkellinjigt utan annan bemanning än en älvkvarn. Hjulet är 22 cm diam med tydligt huggna linjer, 2,5-3 cm br. Den spjutbärande mannen är 23 cm h. Han håller det 43 cm l spjutet med båda händerna. Spetsen är konturhuggen med en linje i mitten. Älvkvarnarna är 3-9 cm i diam och 0,2-0,6 cm dj. Två är 8-9 cm i diam och större än de övriga. Belägna på 15-20 grader sluttande häll. Ett 60 cm h stenblock ligger på hällens övre del och kan dölja ytterligare huggningar. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1.2 m (NV-SÖ), bestående av 1 fyrekrigt hjul, 1 spjutbärande man och 15 älvkvarnar. Hjulet är 22 cm diam med tydligt huggna linjer, 2.5-3.0 cm breda. Den spjutbärande mannen är 23 cm h. Han håller det 43 cm l spjutetmed båda händerna. Spetsen är konturhuggen med en linje i mitten. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0.2-0.6 cm dj. Två är 8-9 cm diam och större än de övriga. Belägna på 15-20 grader sluttande häll. Ett 60 cm h stenblock ligger på hällens övre del och kan dölja ytterligare huggningar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande, slät häll. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSÖ om grindhål i stengärdesgård vid väg. 4 m SV om stengärdesgård vid elstolpe. 18 m SSÖ om RAÄ-nr 33:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.691047
Longitud: 11.339812
Lämnings-ID: L1968:7702
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 125:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7702