Hällristning L1968:7701 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7701 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7701 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.25 x 0.15 m ( NV-SÖ), bestående av 1 människofigur, 21 cm h, i adorantställning. Figuren är helt uthuggen men någotvittrad. Belägen på 50 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Starkt SÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1.25 m NV om vägkant, på en höjd av ca 1.0 m ovanför markytan vidbergets fot. Nedanför den avsats på vilken RAÄ-nr 94 är belägen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705796
Longitud: 11.325654
Lämnings-ID: L1968:7701
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/be4928f8-f58e-47ad-9363-1d3d084b10bd