Hällristning L1968:7697 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,1x4,6 m (NÖ-SV), bestående av 31 skepp, 6 människofigurer, 37 djurfigurer, 1 fotsula, 3 ringfigurer, 1 trädliknande figur med 1 behornad (?) människofigur i toppen samt 996 älvkvarnar. Skeppen är 15-170 cm l. Det längsta skeppets Ö stäv har gått förlorad genom eldavflagning. Ett av skeppen, 71 cm l, är djupt inhugget, 0,8 cm dj och har 13 bemanningsstreck. 10 av dessa är parvis ställda. Människofigurerna är 15,5-20 cm l. Tre av dem är falliska. En av dem är sammanhuggen med en älvkvarn. Fotsulan är 21 cm l och har tår. De ringformade figurerna är 10-11 cm diam. Djurfigurerna är 11-40 cm l varav tre fyrfotadjur. Några av fyrfotadjuren är falliska. En av djurfigurerna, som är 32 cm l och ca 18cm br, är fågelliknande eller möjligen fiskliknande. Den är påfallande djupt inhuggen jämfört med de övriga figurerna. Kanske föreställer den en garfågel. Den trådliknande figuren med tillhörande människofigur i toppen är 45 cm l. Ristningen innehåller därjämte en närmast rektangulär figur, stående på fyra ben. Den mäter 18 x 16 cm. De 996 älvkvarnarna är 1,5-6 cm diam och 0,2-0,9 cm dj. 423 av dem är samlade i ristningens centrala parti och bildar där en ramliknande figur, 1,45 x1 m, som är öppen mot SV. Detta fält av älvkvarnar begränsas nedåt i SÖ av ett stort skepp. SV om ristningens centralparti är ett genom eldpåverkan helt avflagnat område, ca 1,5 m diam. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 7,1x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 28 skepp, 6 människofigurer, ca 40 djurfigurer, 1 fotsula, 2 ringformiga figurer, 1 fågel (eller möjligen fiskliknande figur), 1 trädliknande figur med 1 behornad (?) människofigur i toppen samt 906 älvkvarnar. Skeppen är 15-170 cm l. Det längsta skeppets Ö stäv är skadat genom eldavflagning. Ett av skeppen, 71 cm l, är djupt inhugget, 0,8 cm dj och har 13 bemanningsstreck. Tio av dessa är parvis ställda. Människofigurerna är 15,5-20 cm l. Tre av dem är falliska. En av dem är sammanhuggen med en älvkvarn.Fotsulan är 21 cm l. De ringformade figurerna är 10-11 cm diam.Djurfigurerna är 11-40 cm l varav tre fyrfotadjur och en som troligen är en fågel. Några av fyrfotadjuren är falliska. Den fågelliknande eller möjligen fiskliknande figuren är 32 cm l och ca 18 cm br. Den är påfallande djupt inhuggen jämfört med de övriga figurerna. Kanske föreställer den en garfågel. Den trådliknande figuren med tillhörande människofigur i toppen är 45 cm l. Ristningen innehåller därjämte en närmast rektangulär figur, stående på fyra ben. Den mäter 18 x 16 cm. De 906 älvkvarnarna är 1,5-6 cm diam och 0,2-0,9 cm dj. 423 av dem är samlade i ristningens centrala parti och bildar där en ramliknande figur, 1,45 x 1,0 m, som är öppen mot SV. Detta fält av älvkvarnar begränsas nedåt i SÖ av ett stort skepp. SV om ristningens centralparti är ett ganska genom eldpåverkan ganska avflagnat område, ca 1,5 m diam. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid foten av berghöjd. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26-27 m ÖNÖ om RAÄ-nr 65."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68544
Longitud: 11.330894
Lämnings-ID: L1968:7697
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7697