Hällristning L1968:7668 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 4 skepp, grunt huggna, 1 linje med 10 småstreck (ovaler) i rad belägna ovan linjen samt 4 älvkvarnar. Det längsta skeppet, 31 cm l (N-S), är enkellinjigt med dubbla stävar och med 5 fristående ovaler som bemanning. Ett annat skepp, ca 29 cm l (Ö-V), är dubbellinjigt med en fristående övre linje. De övriga 2 skeppen är 12-20 cm l, varav det längsta är helt uthugget och det minsta är dubbelt. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: är Hällristning, bestående av 2 skepp, grunt huggna, av vilka det längsta är 19 cm l (VNV-ÖSÖ)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m VNV om Raä nr 58:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.689599
Longitud: 11.322448
Lämnings-ID: L1968:7668
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 58:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7668