Hällristning L1968:7667 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, bestående av 1 skepp, 46 cm l (NNV-SSÖ), enkeltutan bemanningsstreck.8.5 m N om nr 1 är2) Hällristning, bestående av 1 skepp, 20 cm l (NNV SSÖ) med fem små bemanningsstreck, 1.5 cm h. Skiss i inventeringshandlingarna.5 m NÖ om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 0.5cm dj. Belägen på häll som sluttar svagt mot Ö samt på 0.7 m högrenivå än nr 1 och 2. 4) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 5.5 cm diam och 0.3 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande berg. Kant av skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.686812
Longitud: 11.339945
Lämnings-ID: L1968:7667
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 105:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7667