Hällristning L1968:7666 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 1 hjulkors, 1 mindre cirkelfigur, 4 skepp och minst 5 älvkvarnar. Hjulkorset är ovalt, 94 cm l och 71 cm h, Genom ovalen löper en horisontalt och en vertikalt inristad linje, som korsar varandra i ovalens mittpunkt. Den mindre cirkelfiguren, ca 8-7 cm i diam, är belägen inom den nedre delen av cirkelkorsets övre vänstra kvadrant. Skeppsfigurerna, som är vittrade men tydligt urskiljbara är enkellinjiga. Ett, som är 27 cm l och har 4 bemanningsstreck, är beläget i cirkelkorsets övre del och skärs av på mitten av korset och ett, som är 30 cm l och har 5 bemanningsstreck är beläget på motsvarande plats i den nedre delen av cirkeln. 40 cm kl halv två från cirkelkorset finns ytterligare i skepp, 20 cm l utan bemanningsstreck och strax under till höger finns ett fjärde ganska otydligt skepp, 35 cm l, med en uppvängd stäv med djurhuvud och med komplicerade ringformade mönster samt 2 älvkvarnar ovan däcket. De två största älvkvarnarna, 10 cm i diam och 0,7 cm dj, är belägna ovan och till vänster om hjulkorset. Ristningen är delvis skadad genom vittring och avflagning. Ristningens nedre kant befinner sig på en höjd av 1,01 m ovanför markytan vid bergets fot. Ristningen belägen på 75 graders brant NV sida av berg. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.94x0.71 m (NÖ-SV), bestående av 1 hjulkors, begränsad av en 2-3 cm bred inknackad linje. Genom ovalen löper en horisontalt och en vertikalt inristad linje, som korsar varandra i ovalens mittpunkt. Ristningen är delvis skadad genom vittring och avflagning. Ristningens nedre kant befinner sig på en höjd av 1.01 m ovanför markytan vid bergets fot. Ristningen belägen på 75 graders brant NV sida av berg. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9,5 m SÖ om inkörsvägen till aspeberget och Tuvene gård, från en punkt på denna, som ligger 37 m ÖNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69494
Longitud: 11.337927
Lämnings-ID: L1968:7666
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 84:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:7666