Hällristning L1968:7663 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:7663 i Tanum
Foto av Hällristning L1968:7663 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 stäv, 3 djurfigurer, 3 obestämbara figurer och 22 älvkvarnar, varav 10 i ring (8) med mittpunkt och svans. Av skeppen är det ena 56 cm l och försett med ett numera p.g.a vittring obestämbart antal bemanningsstreck. Det är helt uthugget förutom två "klackar", varav en i vardera änden. Djurfiguren, 13 cm l, är ett fyrfotadjur och helt uthugget. Älvkvarnarna 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. (Raä dnr: 326-3201--2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 stäv, 1djurfigur, 2 obestämbara figurer och 15 älvkvarnar. Av skeppen är det ena 56 cm l och försett med ett numera p.g.a vittring obestämbart antal bemanningsstreck. Det är helt uthugget förutom två "klackar", varav en i vardera änden. Djurfiguren, 13 cm l, är ett fyrfotadjur och helt uthugget. Älvkvarnarna 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Skiss, se inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande, tämligen slätt berg. Hagmark och gammal åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693075
Longitud: 11.338879
Lämnings-ID: L1968:7663
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 119:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/40d90807-1a9f-4dde-99e1-2f45ff08fbc4